Over Ruimte

Stichting Ruimte streeft naar behoud en verbetering van het historisch gegroeide karakter van de stad Roermond en omgeving.

_REP3800

Missie

De stichting Ruimte zou graag zien dat monumentale panden waar mogelijk gerestaureerd worden en weer een functie krijgen in het leven van onze stad. Tevens vinden we dat cultureel erfgoed in ruime zin met respect behandeld dient te worden; het gaat niet slechts om (monumentale) panden maar ook om historische structuren, ‘stadsaankleding’ en archeologie.

Daarnaast vraagt Ruimte aandacht voor moderne vormgeving. Architectuur hoeft niet alleen functioneel (en dus lelijk?) te zijn. Stadsschoon weerspiegelt zich in het oude én in het nieuwe. Ruimte wil zeker niet “alles bewaren”, maar wel voorkomen dat er onoordeelkundig en zonder cultuurhistorische waardeanalyse wordt gesloopt. Daarom dringen wij al jaren aan op een inventarisatie van alle panden van vóór 1850. Een toezegging uit 1991 heeft de gemeente nog steeds niet gehonoreerd. Roermond wil zich als tweede monumentale stad van Limburg profileren; in de praktijk blijken economische motieven meestal doorslaggevend voor het handelen van de gemeente. Aan ons de taak het cultuurhistorisch erfgoed onder de aandacht te (blijven) brengen.

 Beschrijving

Ruimte is een stichting die streeft naar behoud en verbetering van het historisch gegroeide karakter van de stad Roermond en omgeving. Zij stelt zich ten doel de architectonische en landschappelijke kwaliteiten van Roermond en de regio te behouden en te bevorderen. Ruimte heeft meer dan 400 donateurs.